Tercera divisió nacional

El futbol Sallentí va ser a l’elit del futbol nacional durant quatre temporades als anys cinquanta.

El 15 de gener de 1956 el CE Sallent guanyava al camp de l’Igualada per 0-1, gol de Soldevila i es proclamava brillant campió de primera regional després d’una jornada històrica repleta d’anècdotes i d’entusiasmes multitudinaris. Per desplaçar-s’hi, a part de nombrosos vehicles particulars, els afeccionats locals van ocupar set autocars.

Equip que va assolir l’ascens a 3a. Divisió Nacional
CE Sallent. 1955-56. 1a. Regional.
Fotografia dels herois que van assolir l’ascens. Foto al camp del Igualada
De peu: Monfort, -, Prat, Obiols, Victoriano, Camprubi
Ajupits: Ribalta, Felices, Carreño, Teia, Soldevila, –

La plantilla complerta d’aquell any era: Camprubí, Ferré, Montfort, Prat, Victoriano, Obiols, Felices, Carreño, Torruella (Teia), Vilella i Fernández, Creus (porter), Ratera (porter), Bernades (mig), Masferrer (defensa), Soldevila (davanter) i Calderer (davanter).

Els resultats d’aquella lliga triomfant els hem recollit aquí:
195657partits

Després va venir una lligueta d’ascens a tercera divisió. El Sallent va quedar últim darrera el Nàstic de Tarragona, Sant Andreu, Artiguense, Vic, Sant Martí. Puig-reig, Poble Sec, Mollet, Montcada, Adrianenc i Horta, però mercès a una reestructuració de grups també va pujar a tercera divisió.


Foto prèvia al partit contra el Gimnàstic de Tarragona, corresponent a la lligueta d’ascens a Tercera, i els tres cardonins, Carreño, Obiols i Felices, que jugaven amb el Sallent van fer-se aquesta foto que avui publiquem, amb autograf inclós de cadascun d’ells. La fotografia ens l’ha cedit amablement Felices, un dels tres integrants de la foto. La foto es va fer al camp de la Costeta.

El camp de joc local era la Costeta, avui carrers Pere Riera i PereVallribera.
1970-camp-de-la-costeta_low

La Junta era presidida per Manuel Montaner. A més en formaven part Lluís Vilaseca (vice-president), Vicenç Santafé (secretari), Josep Lloret (vicesecretan), i Carles Vilarmau (tresorer). El delegat era Joan Morros, i els vocals Ramon Monell, Josep Xipell, Lluís Santacreu, Ramon Llorens, Pere Almirall, Josep Sabartés, Josep Morera, Enric Sabaté, Joaquim Canal i Josep Quintana.

195657brindisdecampions
Brindis de campions temporada 1955-56, Monell, Felices, Obiols, Carreño, Prat i Soldevila. S’acabava d’aconseguir l’ascens a 3a. divisió.

Tempora 1956-57. Tercera.

195657terceradivisio1
1956-57. CE Sallent. Tercera Divisió.
De peu: G. Alsina, R. Monell, Monfort, Obiols, Galitó, Hernández, Lewis, Vilalta.
Ajupits: Simón, Dalmau, Victoriano, Delgado, Roura, Muñoz.

Aquest primer any es cuallà una gran actuació i es quedà a sols 5 punts del segon lloc que permetia optar a la promoció a SEGONA DIVISIÓ.

Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 U.D. Olot 42 56 24 8 10 94 58 21 36 17 2 2 60 19 21 20 7 6 8 34 39
2 C.Gim. Mercantil 42 52 25 2 15 93 75 21 38 19 0 2 61 22 21 14 6 2 13 32 53
3 U.D.At. Gramanet 42 50 19 12 11 88 62 21 33 14 5 2 55 20 21 17 5 7 9 33 42
4 C.F. Reus Dep. 42 49 20 9 13 90 56 21 36 16 4 1 67 17 21 13 4 5 12 23 39
5 A.D.C. Manlleu 42 49 20 9 13 111 83 21 37 17 3 1 76 21 21 12 3 6 12 35 62
6 C.F. Samboyano 42 48 22 4 16 92 69 21 38 18 2 1 68 17 21 10 4 2 15 24 52
7 C.D. Agut 42 47 18 11 13 72 68 21 36 17 2 2 44 17 21 11 1 9 11 28 51
8 C.D. Sallent 42 47 20 7 15 86 67 21 35 16 3 2 60 27 21 12 4 4 13 26 40
9 C.F. Villafranca 42 47 20 7 15 88 67 21 36 16 4 1 53 15 21 11 4 3 14 35 52
10 C.F. Igualada 42 46 21 4 17 77 79 21 38 18 2 1 53 17 21 8 3 2 16 24 62
11 C.D. San Celoní 42 44 19 6 17 99 104 21 35 16 3 2 72 42 21 9 3 3 15 27 62
12 C.F. Guixols 42 39 18 5 19 88 96 21 38 18 2 1 73 24 21 3 0 3 18 15 72
13 U.D. Hospitalet 42 39 16 7 19 77 89 21 33 15 3 3 59 25 21 6 1 4 16 18 64
14 C.F. Calella 42 38 14 10 18 61 82 21 31 12 7 2 43 21 21 7 2 3 16 18 61
15 U.D. Rapitense 42 38 16 6 20 87 90 21 33 14 5 2 64 21 21 5 2 1 18 23 69
16 U.D. Figueras 42 37 15 7 20 90 90 21 27 11 5 5 60 30 21 10 4 2 15 30 60
17 C.At. Iberia 42 36 13 10 19 67 87 21 31 12 7 2 48 29 21 5 1 3 17 19 58
18 U.D. Seo Urgel 42 35 12 11 19 74 103 21 28 11 6 4 55 31 21 7 1 5 15 19 72
19 C.F. Gavá 42 35 16 3 23 83 87 21 26 12 2 7 54 27 21 9 4 1 16 29 60
20 J.D. Molins de Rey 42 33 12 9 21 80 111 21 30 12 6 3 61 44 21 3 0 3 18 19 67
21 U.D. Cataluña L.C. 42 31 11 9 22 73 103 21 24 10 4 7 47 34 21 7 1 5 15 26 69
22 C.D. Santa Eulalia 42 26 11 4 27 63 107 21 19 8 3 10 39 41 21 7 3 1 17 24 66

 

Campeón: U.D. Olot
Fase de Promoción a Segunda: U.D. Olot y C.Gim. Mercantil
Descenso a Regional: C.F. Gavá, J.D. Molins de Rey, U.D. Cataluña L.C. y C.D. Santa Eulalia

 

El partido Guixols – Olot, inicialmente 1-0 se dio por perdido al Guixols por alineación indebida, descontándosele dos puntos de la clasificación.

Tabla Resul. U.D.
Olo
t
C.Gi
m. M
erca
ntil
U.D.
At.
Gram
anet
C.F.
Reu
s De
p.
A.D.
C. M
anll
eu
C.F.
Sam
boya
no
C.D.
Agu
t
C.D.
Sal
lent
C.F.
Vil
lafr
anca
C.F.
Igu
alad
a
C.D.
San
Cel
oní
C.F.
Gui
xols
U.D.
Hos
pita
let
C.F.
Cal
ella
U.D.
Rap
iten
se
U.D.
Fig
uera
s
C.At
. Ib
eria
U.D.
Seo
Urg
el
C.F.
Gav
á
J.D.
Mol
ins
de R
ey
U.D.
Cat
aluñ
a L.
C.
C.D.
San
ta E
ulal
ia
 
U.D. Olot   3-2 2-0 1-0 2-1 3-0 6-1 1-3 2-1 1-2 2-0 3-1 5-0 4-1 3-0 1-1 1-1 4-2 5-2 3-0 4-0 4-1  
C.Gim. Mercan
til
2-1   1-4 2-5 2-1 1-0 3-2 2-1 5-1 2-0 2-1 5-0 6-0 4-1 2-1 2-0 5-1 5-1 1-0 2-0 4-1 3-1  
U.D.At. Grama
net
1-1 0-1   4-1 4-1 4-1 2-2 2-0 2-1 2-0 3-0 1-1 3-2 0-2 4-1 4-0 5-1 1-1 6-0 3-1 1-0 3-3  
C.F. Reus Dep. 5-1 3-1 2-0   2-2 7-0 3-2 3-1 1-1 0-0 1-2 5-0 1-1 2-0 8-1 6-1 1-0 2-0 2-0 4-3 4-1 5-0  
A.D.C. Manlleu 2-0 2-2 1-2 1-1   2-0 5-0 2-1 4-3 2-1 5-2 7-0 2-2 4-1 2-1 7-2 2-0 5-0 3-1 7-0 6-2 5-0  
C.F. Sambo
yano
2-0 5-1 2-3 1-0 4-0   0-0 1-0 2-1 3-1 5-2 4-1 1-0 5-1 4-1 3-1 4-1 10-1 3-0 1-1 5-1 3-1  
C.D. Agut 2-0 2-3 1-2 1-1 1-1 2-1   1-0 2-1 1-0 3-2 4-0 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 4-3 3-0 2-1 4-0 3-1  
C.D. Sallent 2-2 2-1 0-2 1-1 5-0 2-0 3-1   3-1 1-2 1-1 5-2 4-2 7-2 3-1 3-2 1-0 6-1 3-2 3-2 1-0 4-2  
C.F. Villa
franca
1-1 2-0 1-1 2-0 5-1 1-0 1-1 3-0   3-1 4-1 4-0 2-1 1-0 4-0 1-0 3-1 4-0 3-4 3-0 2-2 3-1  
C.F. Igualada 2-3 5-1 0-0 4-1 3-0 3-1 2-0 1-0 3-1   3-0 2-0 1-0 3-2 3-2 3-1 3-2 3-0 2-1 3-0 1-1 3-1  
C.D. San Celoní 1-3 2-1 4-1 0-0 5-1 4-2 2-2 2-7 4-2 4-3   3-2 8-1 2-0 4-1 8-5 1-0 1-1 4-3 4-3 5-3 4-1  
C.F. Guixols (*) 4-2 4-3 2-1 3-3 3-2 4-2 2-0 3-1 4-2 5-1   2-0 5-0 3-1 3-1 2-1 8-1 4-1 7-1 1-1 3-0  
U.D. Hospita
let
2-1 3-0 2-2 2-0 1-2 2-1 1-1 5-0 3-1 4-1 5-2 3-3   2-1 3-1 2-1 4-2 0-1 4-1 5-2 6-1 0-1  
C.F. Calella 0-3 2-0 1-1 3-0 3-0 3-2 4-1 0-0 4-1 2-0 2-2 0-0 3-1   4-0 1-0 1-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-2  
U.D. Rapiten
se
2-2 7-0 3-3 3-1 2-1 5-0 1-1 3-2 0-1 4-0 2-0 2-1 6-0 1-1   2-3 2-2 5-0 2-1 1-0 6-0 5-2  
U.D. Figueras 2-4 1-0 3-3 2-0 3-3 1-3 1-1 2-2 1-5 9-0 8-1 3-0 3-1 1-2 6-1   6-1 3-0 0-1 2-1 1-1 2-0  
C.At. Iberia 1-1 4-4 2-1 2-0 1-7 2-1 2-0 2-2 3-3 3-1 0-2 3-0 3-1 1-1 3-1 2-2   2-0 3-0 4-0 1-1 4-1  
U.D. Seo Urgel 1-2 0-1 3-1 1-1 4-4 1-1 1-0 1-1 1-2 3-3 2-2 3-1 5-2 6-1 3-0 6-1 3-0   5-4 3-1 1-0 2-3  
C.F. Gavá 0-0 0-1 2-0 1-2 3-0 2-3 3-5 3-2 3-1 1-2 4-0 2-0 4-0 4-0 5-3 0-3 5-1 1-1   4-0 6-1 1-2  
J.D. Molins de Rey 4-3 3-2 3-0 4-1 3-4 2-2 2-2 0-3 3-3 4-2 1-0 4-2 1-1 4-1 1-3 3-2 4-2 4-4 2-2   6-5 3-0  
U.D. Cataluña L.C. 6-1 3-6 2-1 1-4 3-3 1-2 4-3 4-0 1-0 6-1 1-4 4-1 0-0 0-0 1-2 0-1 3-0 1-0 2-3 1-1   3-1  
C.D. Santa Eulalia 0-5 0-3 3-3 1-3 3-0 1-2 1-1 0-1 2-4 3-2 3-2 5-0 2-3 4-1 2-2 1-2 0-2 2-1 2-1 3-0 1-3  

Tempora 1957-58. Tercera.

 

Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Pueblo Seco 42 59 26 7 9 120 73 21 36 17 2 2 72 28 21 23 9 5 7 48 45
2 C.D. Moncada             42 55 24 7 11 122 69 21 39 19 1 1 80 22 21 16 5 6 10 42 47
3 U.D. Rapitense 42 54 26 2 14 74 58 21 42 21 0 0 53 12 21 12 5 2 14 21 46
4 A.D.C. Manlleu 42 51 22 7 13 85 62 21 35 16 3 2 57 24 21 16 6 4 11 28 38
5 C.At. Iberia 42 51 24 3 15 100 68 21 39 19 1 1 65 19 21 12 5 2 14 35 49
6 U.D. Figueras 42 50 20 10 12 76 43 21 34 15 4 2 51 13 21 16 5 6 10 25 30
7 C.F. Guixols 42 47 19 9 14 97 86 21 35 16 3 2 65 28 21 12 3 6 12 32 58
8 Gramanet 42 46 20 6 16 97 82 21 33 16 1 4 63 28 21 13 4 5 12 34 54
9 C.D. Sallent 42 45 20 5 17 79 90 21 36 17 2 2 57 20 21 9 3 3 15 22 70
10 C.F. Samboyano 42 45 19 7 16 96 82 21 34 15 4 2 61 25 21 11 4 3 14 35 57
11 C.D. Bañolas 42 43 18 7 17 90 97 21 32 15 2 4 66 35 21 11 3 5 13 24 62
12 C.At. Poble Nou 42 43 16 11 15 77 78 21 32 13 6 2 52 32 21 11 3 5 13 25 46
13 U.D. Seo Urgel 42 40 17 6 19 79 71 21 36 16 4 1 62 16 21 4 1 2 18 17 55
14 A.D. Balaguer 42 40 17 6 19 91 82 21 36 16 4 1 69 26 21 4 1 2 18 22 56
15 C.F. Calella 42 39 14 11 17 69 78 21 29 11 7 3 42 24 21 10 3 4 14 27 54
16 C.F. Villafranca 42 38 15 8 19 70 78 21 29 13 3 5 50 32 21 9 2 5 14 20 46
17 C.D. Júpiter 42 37 14 9 19 87 78 21 29 12 5 4 63 30 21 8 2 4 15 24 48
18 C.D. Agut 42 35 13 9 20 62 78 21 27 10 7 4 41 26 21 8 3 2 16 21 52
19 C.F. Igualada 42 33 13 7 22 60 106 21 30 13 4 4 44 27 21 3 0 3 18 16 79
20 C.F. Reus Dep. 42 31 10 11 21 54 84 21 26 8 10 3 34 21 21 5 2 1 18 20 63
21 C.D. San Celoní 42 28 12 4 26 58 102 21 22 10 2 9 41 37 21 6 2 2 17 17 65
22 C.F. Mollet 42 14 5 4 33 49 147 21 13 5 3 13 29 50 21 1 0 1 20 20 97

 

Campeón: U.D. Pueblo Seco
Fase de Promoción a Segunda: U.D. Pueblo Seco y C.D. Moncada
Descenso a Regional: C.At. Poble Nou, U.D. Seo Urgel, A.D. Balaguer, C.F. Calella, C.F. Villafranca, C.D. Júpiter, C.D. Agut, C.F. Igualada, C.F. Reus Dep., C.D. San Celoní y C.F. Mollet

 

Tabla Resul. U.D.
Pue
blo
Seco
C.D.
Mon
cada
U.D.
Rap
iten
se
A.D.
C. M
anll
eu
C.At
. Ib
eria
U.D.
Fig
uera
s
C.F.
Gui
xols
U.D.
At.
Gram
anet
C.D.
Sal
lent
C.F.
Sam
boya
no
C.D.
Bañ
olas
C.At
. Po
ble
Nou
U.D.
Seo
Urg
el
A.D.
Bal
ague
r
C.F.
Cal
ella
C.F.
Vil
lafr
anca
C.D.
Júp
iter
C.D.
Agu
t
C.F.
Igu
alad
a
C.F.
Reu
s De
p.
C.D.
San
Cel
oní
C.F.
Mol
let
U.D. Pueblo Seco   3-0 4-2 2-2 2-1 0-1 7-1 6-4 5-1 3-5 5-1 3-1 2-0 4-0 2-2 5-3 6-1 1-0 2-0 3-0 4-1 3-2
C.D. Mon
cada
4-1   3-0 2-0 1-2 2-1 4-2 2-2 5-2 3-2 5-1 3-0 7-1 2-1 2-1 4-1 3-2 3-0 5-1 5-2 7-0 8-0
U.D. Rapi
tense
6-2 2-1   2-1 3-1 3-0 2-1 1-0 3-0 4-2 1-0 1-0 1-0 3-2 1-0 2-1 2-0 1-0 5-0 2-0 3-1 5-0
A.D.C. Manlleu 2-3 5-4 3-0   2-0 0-3 4-2 2-1 1-1 1-0 2-1 2-0 3-1 2-1 4-0 1-1 4-1 5-0 8-2 1-0 1-1 4-2
C.At. Iberia 0-0 2-1 6-2 2-1   1-0 2-1 1-2 4-1 3-0 4-1 4-3 1-0 5-1 3-0 2-0 3-0 4-2 4-1 4-0 3-0 7-3
U.D. Figue
ras
0-1 0-0 3-0 3-1 4-1   1-1 0-1 5-0 2-1 2-2 2-0 2-0 3-2 0-0 2-0 3-1 4-1 1-0 4-0 4-0 6-1
C.F. Guixols 2-2 0-5 3-1 4-3 3-1 2-1   4-0 3-0 1-1 11-1 0-2 7-1 3-1 5-2 3-2 0-0 3-2 3-1 2-1 2-1 4-0
U.D.At. Grama
net
1-4 1-3 2-0 4-2 3-2 2-2 1-2   6-0 3-2 1-2 2-0 4-1 3-1 2-1 4-0 3-2 4-1 3-1 4-1 5-1 5-0
C.D. Sallent 4-2 1-1 1-2 2-1 4-1 2-0 3-1 4-0   4-2 3-0 2-1 2-0 1-0 1-2 3-0 2-1 3-2 4-1 1-1 5-0 5-2
C.F. Sam
boyano
1-1 2-1 4-1 0-1 0-2 2-1 7-1 5-3 2-1   3-0 3-1 2-2 1-0 3-0 3-0 3-2 3-0 1-1 6-1 3-3 7-3
C.D. Bañolas 5-2 4-2 0-2 0-1 3-1 3-0 4-2 4-3 5-1 4-3   3-2 5-2 2-3 2-0 2-2 4-3 1-2 1-1 5-1 3-1 6-1
C.At. Poble Nou 2-2 3-1 1-1 2-1 2-4 2-2 3-3 2-3 5-2 3-2 1-1   2-1 3-2 2-0 1-0 1-1 1-0 7-3 2-1 2-0 5-2
U.D. Seo Urgel 2-1 3-5 0-0 4-1 1-1 2-2 3-1 3-0 10-0 6-1 2-1 0-0   4-0 1-0 4-1 1-0 4-1 4-0 2-1 2-0 4-0
A.D. Bala
guer
3-4 1-1 3-2 2-0 4-2 1-0 2-0 2-2 1-1 2-2 3-1 3-1 3-2   6-2 1-0 4-3 4-1 8-0 4-1 5-1 7-0
C.F. Calella 3-3 0-0 2-1 1-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 2-2 3-3 1-2 3-3   2-1 2-0 1-3 3-0 3-0 0-1 5-0
C.F. Villa
franca
1-3 5-3 2-1 0-1 3-6 2-2 1-3 2-0 4-0 2-3 1-1 5-1 1-0 4-0 4-4   2-1 1-0 2-0 3-2 2-1 3-0
C.D. Júpiter 0-3 4-4 1-0 1-2 1-1 1-1 2-2 2-1 1-2 2-3 9-1 0-0 3-1 3-2 6-0 3-1   4-1 6-1 4-2 5-1 5-1
C.D. Agut 1-3 4-2 5-0 1-1 1-0 1-1 2-2 4-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 3-2 3-2 1-1 2-3   5-1 0-2 2-0 1-0
C.F. Igua
lada
4-7 3-3 2-0 2-0 3-1 0-2 2-2 2-2 0-2 1-0 2-1 2-2 1-0 3-0 3-2 0-1 2-0 2-1   4-1 3-0 3-0
C.F. Reus Dep. 1-0 0-1 0-2 1-1 3-1 1-0 3-1 2-2 4-1 4-1 2-2 2-0 4-1 0-0 1-1 0-0 1-1 2-2 1-1   0-1 2-2
C.D. San Celoní 1-0 3-2 1-2 2-3 3-2 0-2 3-1 2-2 3-2 5-2 1-3 3-4 1-0 1-0 1-2 3-3 0-2 1-2 4-0 1-2   2-1
C.F. Mollet 2-4 1-2 0-2 1-4 1-4 1-3 2-3 2-4 0-4 1-1 1-2 1-2 2-1 3-1 2-6 0-2 0-0 0-0 2-1 3-1 4-3  

195758cesallent3adivisio
1957-58. CE Sallent. Tercera Divisió.
De peu: Vilalta, Tost, Griera, Cuñat, Viladomat, Martret, Ratera.
Asseguts: Sansa, Codina, Sató, Horta, Palau.

1957-58 CE Sallent. 3a. Divisió
1957-58. CE Sallent. Tercera Divisió.
De peu: Vilalta
Asseguts:

Tempora 1958-59. Tercera.

 

Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 C.At. Iberia 32 42 19 4 9 64 52 16 28 13 2 1 46 22 16 14 6 2 8 18 30
2 C.F. Amposta 32 41 18 5 9 83 46 16 28 13 2 1 62 16 16 13 5 3 8 21 30
3 U.D. Rapitense 32 40 17 6 9 89 53 16 30 14 2 0 65 9 16 10 3 4 9 24 44
4 U.D. Artiguense 32 40 17 6 9 82 57 16 24 10 4 2 53 25 16 16 7 2 7 29 32
5 U.D. Figueras 32 40 18 4 10 59 41 16 30 14 2 0 40 13 16 10 4 2 10 19 28
6 U.D. San Martín 32 34 14 6 12 84 56 16 23 10 3 3 51 20 16 11 4 3 9 33 36
7 C.D. La Cava 32 34 14 6 12 70 68 16 27 12 3 1 51 19 16 7 2 3 11 19 49
8 C.D. Sallent 32 34 16 2 14 73 77 16 29 14 1 1 47 15 16 5 2 1 13 26 62
9 A.D.C. Manlleu 32 33 13 7 12 72 65 16 24 10 4 2 48 20 16 9 3 3 10 24 45
10 C.F. Gavá 32 32 13 6 13 64 56 16 24 10 4 2 45 16 16 8 3 2 11 19 40
11 C.F. Samboyano 32 31 11 9 12 61 64 16 22 9 4 3 37 21 16 9 2 5 9 24 43
12 C.F. Guixols 32 30 14 2 16 72 77 16 26 12 2 2 49 18 16 4 2 0 14 23 59
13 C.D. Bañolas 32 29 12 5 15 55 67 16 23 11 1 4 36 23 16 6 1 4 11 19 44
14 U.D.At. Gramanet 32 26 9 8 15 58 76 16 20 8 4 4 38 28 16 6 1 4 11 20 48
15 C.D. Adrianense 32 24 9 6 17 46 86 16 18 7 4 5 25 28 16 6 2 2 12 21 58
16 C.D. San Cugat 32 22 9 4 19 53 83 16 17 8 1 7 36 38 16 5 1 3 12 17 45
17 U.At. Horta 32 12 5 2 25 51 112 16 11 5 1 10 34 42 16 1 0 1 15 17 70

 

Campeón: C.At. Iberia
Fase de Promoción a Segunda: C.At. Iberia y C.F. Amposta
Descenso a Regional: C.F. Guixols, C.D. Bañolas, U.D.At. Gramanet, C.D. Adrianense, C.D. San Cugat y U.At. Horta

El Pueblo Nuevo se retiró de la competición, anulándose los resultados de los partidos que había jugado.

El partido San Cugat – Adrianense (inicialmente 2-2) se da por perdido al Adrianense por alineación indebida.

Tabla Resul. C.At
. Ib
eria
C.F.
Amp
osta
U.D.
Rap
iten
se
U.D.
Art
igue
nse
U.D.
Fig
uera
s
U.D.
San
Mar
tín
C.D.
La
Cava
C.D.
Sal
lent
A.D.
C. M
anll
eu
C.F.
Gav
á
C.F.
Sam
boya
no
C.F.
Gui
xols
C.D.
Bañ
olas
U.D.
At.
Gram
anet
C.D.
Adr
iane
nse
C.D.
San
Cug
at
U.At
. Ho
rta
C.At. Iberia   3-0 1-1 2-2 3-1 3-1 1-0 3-2 4-2 0-1 3-2 3-0 5-2 4-2 3-0 4-3 4-3
C.F. Ampos
ta
2-0   2-2 5-2 1-2 3-0 1-0 5-4 3-0 4-1 4-0 8-1 7-0 2-2 3-0 3-2 9-0
U.D. Rapi
tense
3-0 1-1   4-2 3-1 3-0 1-0 7-0 2-2 5-0 5-0 3-1 1-0 5-0 6-1 5-0 11-1
U.D. Arti
guense
1-1 6-2 1-2   1-0 2-1 8-1 3-0 2-1 4-2 4-4 4-1 3-0 7-2 2-2 2-3 3-3
U.D. Figueras 1-0 1-0 2-1 1-1   2-1 3-1 4-1 1-1 4-2 3-0 2-1 2-0 2-0 4-2 4-1 4-1
U.D. San Martín 0-1 2-2 6-1 1-3 4-1   6-0 3-0 3-0 5-1 1-1 4-1 4-2 2-2 3-4 3-0 4-1
C.D. La Cava 4-1 3-0 3-0 1-4 3-1 4-2   7-2 4-0 2-2 3-3 2-1 1-1 4-1 4-1 3-0 3-0
C.D. Sallent 5-2 2-0 2-1 1-0 2-1 3-2 4-1   1-4 2-0 2-2 4-0 3-0 4-1 4-1 4-0 4-0
A.D.C. Manlleu 1-2 1-0 3-3 2-3 2-1 2-0 5-1 1-1   2-1 2-0 4-0 4-4 3-1 9-2 1-1 6-0
C.F. Gavá 4-1 0-2 1-3 4-0 1-0 3-1 1-1 6-1 8-2   2-0 4-0 2-1 0-0 2-2 1-1 6-1
C.F. Sam
boyano
4-2 1-3 3-1 1-2 1-0 1-1 6-1 2-1 2-2 0-1   2-1 1-1 3-1 5-1 3-3 2-0
C.F. Guixols 0-1 2-1 7-1 2-1 2-2 3-3 2-3 5-1 3-0 3-0 5-3   2-0 3-0 4-0 2-0 4-2
C.D. Bañolas 1-0 1-2 1-0 0-1 1-4 0-2 2-2 5-2 5-2 2-1 2-1 5-2   4-2 2-0 3-1 2-1
U.D.At. Grama
net
0-1 4-2 2-2 1-2 3-1 2-2 2-1 3-2 2-1 1-1 3-3 7-2 2-3   1-2 2-1 3-2
C.D. Adria
nense
1-1 2-2 2-0 1-0 0-2 1-5 2-1 2-4 1-3 1-0 2-0 0-3 2-2 2-2   2-1 4-2
C.D. San Cugat 1-2 1-3 3-4 4-3 1-1 2-6 2-3 5-2 3-2 1-3 1-3 5-2 2-1 2-1 (*)   1-0
U.At. Horta 2-3 0-1 5-2 2-3 0-1 2-6 3-3 1-3 1-2 4-3 1-2 2-7 3-2 1-3 4-1 3-0  

Temporada 1959-60. Tercera.

 

Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 U.D. Figueras 30 45 20 5 5 77 31 15 30 15 0 0 50 7 15 15 5 5 5 27 24
2 C.D. Fabra y Coats 30 39 15 9 6 59 39 15 24 9 6 0 34 13 15 15 6 3 6 25 26
3 C.D. Granollers 30 39 17 5 8 54 44 15 28 13 2 0 34 12 15 11 4 3 8 20 32
4 C.F. Gavá 30 36 14 8 8 79 72 15 22 9 4 2 48 31 15 14 5 4 6 31 41
5 C.D. La Cava 30 34 15 4 11 58 55 15 27 13 1 1 43 18 15 7 2 3 10 15 37
6 U.D. San Martín 30 33 14 5 11 65 50 15 22 10 2 3 38 16 15 11 4 3 8 27 34
7 C.D. Júpiter 30 33 13 7 10 64 61 15 26 11 4 0 41 20 15 7 2 3 10 23 41
8 U.D. Rapitense 30 32 14 4 12 58 65 15 25 11 3 1 38 17 15 7 3 1 11 20 48
9 A.D.C. Manlleu 30 30 12 6 12 61 51 15 21 9 3 3 39 20 15 9 3 3 9 22 31
10 U.D. Vich 30 29 11 7 12 54 48 15 24 10 4 1 41 14 15 5 1 3 11 13 34
11 C.F. Samboyano 30 29 12 5 13 67 69 15 22 10 2 3 42 23 15 7 2 3 10 25 46
12 U.D. Artiguense 30 27 11 5 14 70 65 15 21 9 3 3 50 26 15 6 2 2 11 20 39
13 C.F. Ripoll 30 22 10 2 18 60 83 15 19 9 1 5 40 31 15 3 1 1 13 20 52
14 C.D. Moncada 30 21 6 9 15 44 64 15 12 4 4 7 25 29 15 9 2 5 8 19 35
15 C.D. Sallent 30 21 9 3 18 60 88 15 16 7 2 6 37 36 15 5 2 1 12 23 52
16 C.Gim. Mercantil 30 10 4 2 24 36 81 15 6 2 2 11 18 35 15 4 2 0 13 18 46

 

Campeón: U.D. Figueras
Ascenso a Segunda: U.D. Figueras
Promoción a Segunda: C.D. Fabra y Coats
Descenso a Regional: C.D. Sallent y C.Gim. Mercantil

 

Tabla Resul. U.D.
Fig
uera
s
C.D.
Fab
ra y
Coa
ts
C.D.
Gra
noll
ers
C.F.
Gav
á
C.D.
La
Cava
U.D.
San
Mar
tín
C.D.
Júp
iter
U.D.
Rap
iten
se
A.D.
C. M
anll
eu
U.D.
Vic
h
C.F.
Sam
boya
no
U.D.
Art
igue
nse
C.F.
Rip
oll
C.D.
Mon
cada
C.D.
Sal
lent
C.Gi
m. M
erca
ntil
U.D. Figueras   4-1 2-1 4-1 2-0 3-1 5-1 3-0 2-0 2-0 8-0 3-0 5-1 2-0 4-1 1-0
C.D. Fabra y Coats 0-0   1-0 1-1 1-1 3-0 1-1 5-0 2-1 2-2 5-2 2-1 2-1 2-2 4-1 3-0
C.D. Granollers 2-0 2-1   4-1 2-1 4-0 1-1 1-0 2-1 2-1 1-1 2-0 3-2 2-1 4-2 2-0
C.F. Gavá 4-4 5-4 3-2   2-3 1-1 2-4 3-3 2-0 2-0 7-3 5-0 3-2 4-4 3-0 2-1
C.D. La Cava 3-2 2-0 2-3 8-0   2-1 3-2 3-1 3-2 1-0 1-0 5-2 3-2 2-2 4-1 1-0
U.D. San Martín 2-1 0-0 3-0 1-1 3-0   4-2 3-0 0-2 3-0 4-2 0-2 6-0 1-3 3-1 5-2
C.D. Júpiter 2-1 4-1 3-1 5-3 1-0 2-2   1-0 2-2 3-1 3-2 4-3 2-2 5-0 1-1 3-1
U.D. Rapitense 1-3 3-2 1-1 4-2 0-0 1-0 2-0   1-0 4-0 3-1 1-1 3-2 3-1 4-3 7-1
A.D.C. Manlleu 2-2 0-1 1-2 4-4 4-0 4-2 3-0 5-2   1-1 1-3 1-0 2-0 4-0 5-2 2-1
U.D. Vich 1-2 1-1 1-1 3-1 7-1 0-0 4-1 3-2 1-1   1-0 2-1 7-2 1-0 7-1 2-0
C.F. Samboyano 1-1 1-2 7-2 2-6 2-0 4-1 4-3 1-2 4-1 1-1   2-0 4-1 1-0 4-1 4-2
U.D. Artiguense 1-1 1-2 2-1 2-3 4-1 3-4 3-1 9-2 2-2 3-2 4-2   3-1 2-2 3-0 8-2
C.F. Ripoll 3-2 1-3 0-2 1-2 4-1 3-2 5-4 5-1 3-1 2-1 1-1 4-2   5-1 2-4 1-4
C.D. Moncada 1-2 0-3 2-2 1-2 1-1 1-3 1-1 2-3 3-2 4-0 4-3 2-2 0-1   3-2 0-2
C.D. Sallent 1-3 2-2 4-1 0-3 3-2 3-8 2-0 2-3 3-5 2-0 2-4 4-1 3-1 1-1   5-2
C.Gim. Mercantil 0-3 0-2 0-1 1-1 1-4 0-2 1-2 2-1 1-2 2-4 1-1 2-5 6-2 0-2 1-3  

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s